Pályázat

 

 

 

 

2018 – Eszközbeszerzési projekt

 

A DIAGONÁL 3000 Kft. 2019.02.19-én sikeres pályázatot nyújtott be a „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” című, PM_KKVESZKOZ_2018 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

A 20,25 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével, a DIAGONÁL 3000 Kft. 5 db munkagép beszerzését valósítja meg.

 

A projekt főbb adatai:

Kedvezményezett neve:                             DIAGONÁL 3000 Kft.

Projekt címe:                                            A DIAGONÁL 3000 Kft. – Eszközbeszerzési projektje

A szerződött támogatás összege:                20,25 Millió Ft

Támogatás mértéke (%-ban):                   55 %

Projekt tervezett befejezési dátuma:          2021.08.31.

A Támogatási Szerződés száma:                PM_KKVESZKOZ_2018_A/6

A pozitív támogatói döntést 2020 június 06-án küldte ki a Magyar Államkincstár. A Támogatási Szerződés - mindkét fél aláírását követően - 2020 augusztus 12-én lépett hatályba.


 

A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:

A Pályázati Kiírás elsődleges célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforráshatékonyságot.

Kapacitás bővítő, és a DIAGONÁL 3000 Kft által végzett tevékenység minőségét javító eszközbeszerzés, mely során 2 db földmunkagép, és 3 db kézi munkagép kerül beszerzésre, mely eszközökkel a DIAGONÁL 3000 Kft gazdasági eredményei javíthatók, és jelentős mértékben növelhetők, biztosítva ezáltal a cég piaci részesedésének megtartását, illetve növelését, közvetett módon hozzájárulva ezáltal foglalkoztatotti létszámának növeléséhez.

A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:

A beruházással szemben megfogalmazott legnagyobb elvárás az eddigi magasszínvonalú munkavégzés jövőbeni fenntartása és biztosítása, a vállalkozás környező térségben betöltött eddigi gazdasági szerepének erősítése és tovább növelése.

A projekt várható befejezése 2021.08.31.

További információ kérhető:

+36 53 318 079

info@diagonal3000.hu

 


 

 

2016 - Iroda és előkészítő műhely építése

 


 

 BEFEJEZŐDÖTT A DIAGONÁL 3000 KFT. TELEPHELYFEJLESZTÉSI PROJEKTJE

2019.05.13.

2019.05.10-én, ünnepélyes keretek között átadták a Diagonál 3000 Kft. új telephelyét
(2700 Cegléd, Törteli u. 28. 0975/9 HRSZ.)


A sajtónyilvános, állófogadással egybekötött, projektavató rendezvényen
köszöntőbeszédet mondott Földi László, a térség országgyűlési képviselője, és Takáts
László, Cegléd város polgármestere.


Emlékeztetőül:

A Diagonál 3000 Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2017.01.23-án
sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett
„Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye
területén” című pályázati felhívására.
A projekt „A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott
pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból”
program keretében, a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a
Nemzetgazdasági minisztérium, lebonyolítója a Magyar Államkincstár.
A beruházás során az építőipari vállalkozás 42,76 Millió Forint, vissza nem térítendő
támogatás segítségével, a cég tulajdonában lévő ingatlanon, egy új előkészítő
műhelyt és egy ehhez kapcsolódó irodát kíván építeni.

A beruházás során elkészült egy összesen 266,08 m2 alapterületű, előkészítő
csarnokból, valamint egy 2 szintes irodaházból álló épület, melyben az építőipari
vállalkozás tevékenységiköréhez tartozó előkészítő munkálatok, valamint
adminisztratív feladatok is kulturált és biztonságos körülmények között végezhetők a
jövőben, javítva ezáltal a cég dolgozóinak munkakörülményeit, komfortérzetét.
A projekt keretében informatikai eszközök, és az épület berendezéséhez szüksége
bútorok egy részének beszerzése is megvalósult.


Az eseményről a Ceglédi Városi Televízió munkatársai által készített összefoglaló
teljes egészében a www.youtube.com/watch?v=aoIesIvlFn8 linken tekinthető meg.


További információ kérhető:
Varga Edit - sajtóreferens
varga.edit@mailpartner.hu

 


 

MÓDOSULT AZ „IRODA ÉS ELŐKÉSZÍTŐMŰHELY ÉPÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKT
TERVEZETT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA 

2018.12.20.

Élve a Magyar Államkincstár honlapján, 2018.12.18-án közzétett
Pénzügyminisztériumi közleményben foglaltakkal, mely szerint a PM_KKV_2016
kódszámú pályázati felhívás keretében megvalósuló projektek megvalósítására
rendelkezésre álló határidő, az eredetleg 18 hónapban maximalizált határidő, 6
hónappal meghosszabbodik, a Diagonál 3000 Kft. telephelyfejlesztésének tervezett
befejezési határideje 2019.08.13-ra módosul.

Részlet a közleményből: „A támogatott tevékenység Ávr. 102/B. §.-a szerinti
befejezésére a Támogatási szerződés hatályba lépését
követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.”

A közlemény teljes egészében a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagiugyfelek/
pest-megye-celzott-penzugyi-tamogatasa-altalanos-felhivasok linken érhető el.

További információ kérhető:
Varga Edit - sajtóreferens
varga.edit@mailpartner.hu

 


 

TÁJÉKOZTATÓ A DIAGONÁL 3000 KFT. „IRODA ÉS ELŐKÉSZÍTŐMŰHELY ÉPÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKTJÉRŐL

 2017.11.20.

A Diagonál 3000 Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2017.01.23-án
sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett
„Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye
területén” című pályázati felhívására.
A projekt „A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott
pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból”
program keretében, a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a
Nemzetgazdasági minisztérium, lebonyolítója a Magyar Államkincstár.
A beruházás során az építőipari vállalkozás 42,76 Millió Forint, vissza nem térítendő
támogatás segítségével, a cég tulajdonában lévő ingatlanon, egy új előkészítő
műhelyt és egy ehhez kapcsolódó irodát kíván építeni.

A projekt főbb adatai:

Kedvezményezett neve: Diagonál 3000 Kft.
Projekt címe: „Iroda és előkészítőműhely építése”
A szerződött támogatás összege: 42 757 000,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 55%
A Támogatási Szerződés száma: PM_KKV_2016/13
Hatályba lépésének dátuma: 2017.08.14.
Megvalósulási helyszín: 2700 Cegléd, Törteli út 0975/9. HRSZ.
A tervezett befejezési dátuma: 2018.11.12.

A pozitív támogatói döntésről szóló értesítést 2017 június 20-án küldte meg a Magyar
Államkincstár a vállalkozás részére. A Támogatási Szerződés hatályba lépését,
követően, a beruházás generálkivitelezésére, a beszerzési eljárást a pályázó
lefolytatta, melyen a legkedvezőbb árajánlat a Calor System Kft-től (1037 Budapest,
Bécsi út 85.) érkezett.
A generálkivitelezői szerződés megkötése után, a beruházás 2017 november 13-án
megkezdődött.
A beruházás eredményeként, egy olyan telephely fog megvalósulni, ami a cég
arculatát, gazdasági életben való megítélését is pozitív irányba befolyásolhatja,
erősítve ezáltal a DIAGONÁL 3000 Kft már elért piaci pozícióját az építőipar területén.
A fejlesztés segítségével, a vállalkozásnak lehetősége nyílik további építőipari
technológiai korszerűsítéseket eszközölni és megvalósítani, melyekkel szolgáltatási
körét bővítheti, illetve a kistérség gazdasági megítélésének pozitív irányba történő
elmozdulását elősegítheti.

A projekt fizikai befejezése várhatóan 2018 november 12.

További információ kérhető:
Varga Edit - sajtóreferens
varga.edit@mailpartner.hu

 


 

 Fényképes dokumentáció

 

   

    

    

   

 


 

 Az átadásról készült összefoglaló a Ceglédi Városi Televíziótól:

 

Megosztás

Partnereink